AMPROM • Atlas multimedia prozodic român

Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom) este primul atlas prozodic care are ca obiectiv documentarea principalelor modele prozodice (în primul rând intonaţionale) ale varietăţilor limbii române. AMPRom se vrea o completare – în domeniul prozodic – a atlaselor lingvistice româneşti – Atlasul Lingvistic Român (ALR) şi (Noul) Atlas Lingvistic Român, pe regiuni (NALR, ALRR).

Punctul de plecare şi modelul AMPRom este l’Atlas Multimédia Prosodique de l'Éspace Roman (AMPER), ambele atlase fiind în stadiul de proiecte în curs de desfăşurare. AMPRom aplică, cu unele dezvoltări proprii, concepţia, metodologia şi instrumentele de lucru elaborate în cadrul proiectului romanic. Un număr de puncte din reţeaua AMPRom va figura şi în AMPER; partea din atlasul romanic consacrată limbii române : AMPER-ROM[ÂNIA] (http://amprom.uaic.ro/indexamper.php) este contribuţia noastră la reprezentarea limbii române în atlasul prozodic romanic.

Ca atlas informatizat, electronic, AMPRom este o bază de date. Ca atlas multimedia, “vorbitor”, AMPRom conţine enunţuri şi secvenţe înregistrate (în vorbirea proprie a informatorilor), transcrise ortografic şi fonetic, precum şi prelucrarea acustică a acestora, ale cărei rezultate sunt consemnate în fişiere text (1, 2, 3.txt pentru cele trei repetiţii ale unui enunţ şi 0.txt pentru media celor trei repetiţii), cuprinzând principalele trăsături fizice ale fiecărei vocale din enunţ: durata, intensitatea (energia sonoră) maximă şi tonul fundamental (F0) măsurat în câte trei puncte din durata vocalei. Pe baza acestor texte se alcătuiesc grafice de durată şi de intensitate (în formă de histograme), contururi melodice stilizate ale fiecărui enunţ, precum şi contururi medii (formate pe baza celor trei repetiţii ale unui enunţ). Pentru contururile (medii) se creează, prin sinteză, fişiere ton.wav conţinând tonuri muzicale libere de substanţa fonică segmentală ; aceste tonuri sintetice pot fi utilizate mai ales în teste de percepţie şi recunoaştere a modelelor intonative, de evaluare şi autoevaluare.

Arhiva (baza de date) AMPRom conţine pentru fiecare enunţ rostit cu o anumită modalitate (de ex. twka) următoarele date: 3 fişiere .TextGrid (delimitarea vocalelor din cele 3 repetiţii ale enunţului); 4 fişiere text -1, 2, 3.txt pentru cele 3 repetiţii şi un 0.txt pentru media acestora; 4 fişiere wav - 1, 2, 3.wav cu rostirile reale ale celor 3 repetiţii şi un ton.wav cu tonul sintetic creat pe baza celor 3 rostiri reale; 3 grafice cu durata, intensitatea şi contururile melodice (F0) realizate pe baza mediei celor 3 repetiţii (0.txt).

Ca atlas interpretativ, AMPRom oferă deci nu numai o bază de date, ci propune şi interpretări „deschise”, care pot fi preluate, verificate şi dezvoltate de cercetările ulterioare.

Inaugurăm site-ul AMPRom prin secţiunea consacrată Moldovei (de la dreapta Prutului), zonă în care culegerea materialului a fost încheiată în 10 puncte. Ne propunem ca site-ul să fie un instrument util atât pentru cercetarea ştiinţifică cât şi în scopuri didactice sau, pur şi simplu, pentru cunoaşterea prozodiei româneşti.

Materialul cules pentru AMPRom va putea fi utilizat şi pentru cercetări de fonetică segmentală (facilitate prin repetarea de multe ori a unui cuvânt), de morfosintaxă şi, în măsură mai mică, de lexicologie/lexicografie.

Scurt istoric şi starea actuală

Istoricul AMPRom, ca şi cel al AMPER-ROM, începe odată cu grantul CNCSIS cod 1365 din 2007-2008, în care sunt utilizate, pentru prima dată, şi siglele acestor proiecte. Cercetarea variaţiei prozodiei româneşti a început la nivelul varietăţilor limbii literare vorbite şi s-a extins la nivelul dialectelor şi graiurilor.

Pe lângă cele 8 puncte ale căror date au fost trimise pentru AMPER-ROM la BD din Grenoble, au fost cercetate încă 11 oraşe şi 12 localităţi rurale în cadrul dialectului dacoromân şi o localitate: 9T0 = Gevgelja (R. Macedonia) pentru dialectul meglenoromân.

Site-ul AMPRom debutează cu Moldova din dreapta Prutului (zona/aria A) în care au fost efectuate cele 10 anchete prevăzute prin sistemul de numerotare al atlasului. Intrucât segmentarea enunţurilor şi mai ales a vocalelor cere mult timp, a putut fi relizată numai prelucrarea acustică a datelor adunate cu chestionarul AMPER-ROM din 5 localităţi care au fost incluse în site:

Iaşi (9A0): inf. 5, 6 - anchetă + prelucrare: Ana-Maria Minuţ; 1, 2, 7 - anchetă + prelucrare: Andreea Mironescu, Adrian Turculeţ

Dolhasca (9A1): 1, 2, 3 - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Pufeşti (9A4): 1, 2 – anchetă: Alina Oprea, prelucrare: Alina Oprea şi Adrian Turculeţ

Muntenii de Sus (9A5): 1, 2 - anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Oana Beldianu şi Adrian Turculeţ

Lieşti (9A9): 1, 2 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Magda Samoilă şi A. Turculeţ

Cernăuţi (9L0): 1, 2, 5, 6 – anchetă A. Turculeţ, prelucrare: Anca Bibiri, Liliana Gurlui, Adrian Turculeţ

Comişani (9H3): 1, 2 - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Crihana Veche (9C3) : 1, 2 - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Topraisar (9K1) 1, 2 - anchetă A. Turculeţ, prelucrare:Alina Bursuc, Mihaela Mocanu

Timişoara (9G0): 1, 2, 5, 6 – anchetă Ioan-Constantin Mladin, prelucrare: A. Turculeţ (5, 6), Mihaela Mocanu (1, 2)

Ohrid (9S1): 1, 2 - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Hârja (9A7): 1, 2 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Anca Bibiri şi Adrian Turculeţ

Târgovişte (9H1): 1, 2, 5, 6 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Andreea Mironescu

Săvârşin (9F9): 1, 2 - anchetă + prelucrare: Anca Bibiri

Satu Mare (9F2): 1, 2, 5, 6 - anchetă + prelucrare: Anca Bibiri

Bălţi (9C1): 1, 2, 5, 6, 7, 9 – anchetă: Adrian Turculeţ şi Anca Bibiri, prelucrare: Mihaela Mocanu (6, 7, 9), Magda Samoilă (1, 2, 5)

Cahul (9C2): 1, 2, 5, 6 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Mihaela Mocanu (1, 5)

Constanţa (9K0): 1, 2, 5, 6 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Andreea Mironescu (2, 6)

Gârcina (9A6): 1, 2 - anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Mihaela Mocanu (2), Anca Bibiri (1)

Poiana Stampei (Prăleni) (9B2): 1, 2 - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Păltiniş (9A8): 1, 2 - anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Magda Samoilă şi Adrian Turculeţ

Botoşani (9A2): 1, 2, 5, 6): anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Mihaela Mocanu (5, 6), Magda Samoilă (2)

Bucureşti (9H0): 5, 6 - anchetă Ioan-Constantin Mladin, prelucrare: Ana-Maria Minuţ, Luminiţa Botoşineanu, Adrian Turculeţ

Mureşenii Bârgăului (9D3) - anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ

Skopje (R. Macedonia - 9S0): 1, 2, 5, 6 - anchetă: Ioan-Constantin Mladin şi Adrian Turculeţ, prelucrare: Adrian Turculeţ (1, 2)

Craiova (9J0): 5, 6 - anchetă: Ioan-Constantin Mladin, prelucrare: Ana-Maria Minuţ, Luminiţa Botoşineanu, Andreea Mironescu.

Buzău (9H4): 1, 2, 5, 6 – anchetă: Adrian Turculeţ, prelucrare: Alina Bursuc (1), Andreea Mironescu (5, 6), Magda Samoilă (2)

Gevgelija (R. Macedonia – 9T0): 1, 2, 4 – anchetă + prelucrare: Adrian Turculeţ; 5, 6 – ancheta: Samuel Maruşca

Braşov (9D2): 5, 6 - anchetă Ioan-Constantin Mladin, prelucrare: Magda Samoilă, Adrian TurculeţNoutati

Puncte de ancheta noi pe website-ul AMPROM: Brasov, Alba Iulia, Buzau, Craiova, Gevgelija (Macedonia) - 2014-06-17


Puncte de ancheta noi pe website-ul AMPROM - 2014-01-07


Noul website AMPROM este lansat - 2011-07-05


Contact


Legături utile